UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

GB70: The Queen’s Platinum Jubilee

GB70Tijdens de periode van festiviteiten rond het Platina Jubileum van de Koningin, biedt de RSGB een reeks kortlopende onderscheidingen aan.

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, moeten de QSO's worden gemaakt tussen 1 en 30 juni 2022.

Amateur radio-operators en kortegolf luisteraars wereldwijd worden uitgenodigd om:
 • QSO's te hebben of te horen met verschillende combinaties van feestelijke speciale roepnamen en stations gedurende deze periode
 • Contact te maken met stations in het Britse Gemenebest van Naties
 • Contact te maken met stations voor speciale evenementen die in deze periode actief zullen zijn
 
Ter viering van het Jubileum kunnen Britse amateurs gedurende de maand juni hun roepnamen wijzigen met een regionale identificatiecode van "Q" of /70 toevoegen na hun roepnaam. 

Er zijn onderscheidingen beschikbaar op verschillende niveaus, maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de gebruikte modes - alle modes kunnen worden gebruikt. De awardcategorieën zijn:
 • Contact met Britse stations die gebruik maken van de Q regionale identificatiecode
 • Contact met stations die gebruik maken van het achtervoegsel /70
 • Contact met Commonwealth Call Areas
 • Contact met elk van de zeven speciale Jubilee-evenement-oproepnummers die in de vier landen van het Gemenebest en in de drie kroonlanden opereren - GB70E, GB70M, GB70W, GB70I, GB70J, GB70U en GB70D
 • Contacten met Britse stations die zowel de regionale identificatiecode Q als het achtervoegsel /70 gebruiken, tellen slechts eenmaal mee - voeg ze toe aan uw Check Sheet op de pagina "Q"-stations of de pagina "70"-stations, maar niet op beide.
 • Contacten met Britse stations die de regionale aanduiding Q of het achtervoegsel /70 gebruiken, tellen eenmaal voor elke band- en functiecombinatie. Als u een contact hebt met een station op dezelfde band maar met een andere modus, voeg dan elke modus toe aan de rechterkant van de kolom "Ontvangen RS(T)".
Contacten met Commonwealth Call Areas worden geteld op basis van de RSGB Contest Committees, Commonwealth Call Areas List, plus de zeven UK en Crown Dependency entiteiten. Deze categorie telt één contact voor elke call area.

Award 70:

 • Bronze Award - QSO's met in totaal 70 stations uit een van de categorieën 1, 2 & 3 ("Q", "70", Commonwealth stations) plus ten minste één GB70 special event station uit categorie 4
 • Silver Award - QSO's met in totaal 70 stations in een van de bovengenoemde categorieën 1, 2 & 3 plus ten minste twee GB70 special event stations uit categorie 4
 • Gold Award - QSO's met 70 stations in twee van de bovenstaande categorieën 1, 2 & 3 plus ten minste drie GB70 special event stations uit categorie 4
 • Platinum Award - QSO's met 70 stations in alle drie van de bovenstaande categorieën 1, 2 & 3 plus ten minste vier GB70 special event stations uit categorie 4
 • Supreme Award - QSO's met 70 stations in alle drie de bovengenoemde categorieën 1, 2 & 3 plus alle 7 GB70 special event stations uit categorie 4
Aanvragen moeten uiterlijk op 31 oktober 2022 door de RSGB Awards Manager zijn ontvangen. Een speciaal aanvraagformulier is hier beschikbaar. Een Excelblad om je score bij te houden kan je hier downloaden.