UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Erfgoeddag 2018

Verslag van de Erfgoeddag 2018  in het Arsenaal te MECHELEN

Samen met Luc on7bau stelden we onze stand op.
De voorstelling was  “Telegrafie als immaterieel erfgoed”.
Op de stand was er een animatie die zeer veel belangstelling genoot.
Dit jaar zijn de telegrammen van BIPT vaarwel gezegd.
We hebben 2 oude Telex machines in werking gezet op  5 m uit elkaar
Een Telex Siemens T100  en een Lorentz telex  in loop geschakeld.
Aan de ene telex konden de bezoeker zelf hun naam intypen, gevolgd door een
ponsband tekst met een verwelkoming van de raioamateurs Mechelen.
Op de andere telex verscheen dan meteen de tekst gedrukt op een antieke Luxe telegram
anno 1941.
Het merendeel van de bezoekers wist zelf niet waarvoor een telex gebruikt werd.
Het was voor velen een openbaring. Ouderen daarentegen, hadden er mee gewerkt in diverse bedrijven.

Direct na de middag  13: 45 h was er een lezing door on5go, over al het communicatie materiaal dat vanaf WO2 tot op heden reeds erfgoed materiaal geworden is.

Dank aan de bezoekers en de helpers voor het geven van uitleg aan de bezoekers

Verslag van de Erfgoeddag 2018 in St Truiden

Met een 10 tal RST leden hebben we op Erfgoed dag vanaf 12u00 tot 18u00 een mooie dag aan de bezoekers verzorgd.

Het oude treinstation van Wilderen https://www.wilderen-statie.be/eat-meeting/ nu omgebouwd tot een B&B, was onze unieke bestemming om deel te nemen aan Erfgoed dag. Het is er ook een rustplaats voor de wieler toeristen voor een verfrissing of een hapje.

Achteraan staat als trekpleister een reizigerstrein. Dit was een uitstekende gelegenheid om op Erfgoed dag de bezoekers  “Telegrafie als immaterieel erfgoed” te tonen.

Veel bezoekers herinnerde nog de koeriers, die met een R4 de telegrammen aan huis bestelden.

Met een loopantenne voor de 40m band werden Morse QSO’s over gans Europa gemaakt. Zoals vroeger Morse signalen ontvangen werden in een telegraafgebouw naast het treinstation.   Bezoekers konden zien en horen hoe alles in zijn werk ging….

Verder In het treinstel kon men Morse signalen horen en gecodeerd in leesbare tekst zien op een monitor. Ook  waren er wedstrijden, om ter snelst een tekst in Morse of SMS te versturen.

Voor de jeugdige bezoekers was er een oude CW sleutel met een wegwijzer van het morse alfabet. Men zou verbaasd zijn van sommige jongeren, hoe vlug ze hun naam konden seinen….. en juist ! ! !

Daar we op een oud station (erfgoed)  locatie waren…. In een oude trein (+/- 1960) …. Paste het om  oude stoomtrein locomotieven te tonen. Frans ON6MP heeft daar 3 replica’s zelfgebouwde stoomtreinen, in werking laten zien met de nodige informatie.

Buiten de aanwezige RST leden, ook een dank voor Frans ON6MP en David ON6FY en al onze bezoekers.

Roger on4ahq