UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Eilandendiploma's: DIFO

Diplôme des Îles françaises d'Outre Mer - DIFO

difo


Dit diploma wordt uitgereikt voor het werken en bevestigd hebben van eilanden in de Franse overzeese gebieden.

Voor meer inlichtingen verwijzen we je graag naar de DIFO webpagina. 
CALL WW RANKING AANTAL EILANDEN AWARD #
ON5KL 7 57 38
ON4CAS 27 26 64