UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Eilandendiploma's: DIE

Diploma Islas Espanolas - DIE

DIE


Het DIE award wordt uigegeven voor het werken en bevestigd hebben van eilanden die tot het Spaanse grondgebied behoren.

Voor verdere info verwijzen we je graag naar de DIE webpagina.


CALL  AANTAL DIEI AANTAL DIE TOTAAL AANTAL EILANDEN
ON5KL 282 276 558
ON4XL 214 198 412
ON4CAS 30 35 65
ON4ON 36 25 61
ON4AAC 34 14 48