UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Eerste ARISS radiocontact met Frank De Winne een succes

Op vrijdag 12 juni, iets voor 13u38, was de spanning te snijden in de Vrije Basisschool Terbank (Heverlee). Gaston, ON4WF, had in het voorbije uur voor alle aanwezigen een inleiding gegeven over wat er ging gebeuren. Nu was het de beurt aan ON4ISS (operator ON5PV) nabij Luik: "OR4ISS, OR4ISS dit is ON4ISS". Na een seconde, die wel een eeuwigheid leek te duren, kwam het antwoord "ON4ISS voor OR4ISS, ik versta je ...". Een zucht van opluchting was hoorbaar in de zaal.
Na een korte begroeting mocht de eerste leerling zijn vraag aan Frank De Winne stellen: "Mijn naam is Thomas. Hoe is het om de wereldbol vanuit de ruimte te kunnen bewonderen? OVER". Het begin van een spervuur van vragen en antwoorden.
"Hoe kan je je kleren wassen in het ISS?" ... "Hoe slaap je in de ruimte?" ... "Kan je met een astronautenhelm op aan je neus krabben?" ... "Van waar komt het eten in het ISS?" ...
10 minuten en 22 vragen later was het afgelopen. Het laatste wat Frank van ons gehoord moet hebben was een afscheidswoord van Gaston met op de achtergrond een daverend applaus.
Het gesprek met Frank De Winne werd in de zaal niet enkel gevolgd door de leerlingen en leerkrachten, een 30-tal ouders en een aantal radioamateurs, samen met Vlaams minister Patricia Ceysens en burgemeester Louis Tobback. Ook de pers was aanwezig: TV1, VTM, VT4 en ROB-TV waren met een cameraploeg aanwezig. Verder ook nog reporters van een aantal radiostations en kranten. Wie die avond zijn TV toestel opzette kon er niet naast kijken.
Het gesprek met Frank De Winne was het orgelpunt van een project dat in januari 2008 begon, toen bekend werd dat Frank De Winne voor 6 maanden naar het ISS zou gaan. Een unieke gelegenheid om vanuit de school met een Belgische astronaut aan boord van het ISS te praten, daar waren ook de directie en enkele enthousiaste leerkrachten onmiddellijk van overtuigd. Na het invullen van de nodige documenten en het opstellen van een educatief project werd in februari 2008 een aanvraag ingediend bij ARISS Europe. De volgende maanden werd het educatief project verder uitgewerkt en uitgebreid. Op vrijdag 13 februari 2009 werd ook voor de leerlingen het startschot voor het ARISS project gegeven, met wetenschappelijke en technische activiteiten voor alle klassen van de lagere school. Vanaf die dag was ruimtevaart, wetenschap en techniek zichtbaar aanwezig in de hele school, tot in de kleuterklassen toe.
In de aanloop naar het radiocontact toe kwam ook de sectie LVN mee in actie, wat door de school zeer gewaardeerd werd.
(foto's: Magda Artois, VBS Terbank)