UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Een cyberaanval legt onze webhoster plat

Sinds gisteren is onze webhoster meerdere malen het slachtoffer geweest van cyberaanvallen (DDoS). Dit is de reden waarom de UBA-website gedurende meerdere uren niet meer bereikbaar was. In de loop van deze voormiddag leek het probleem opgelost te zijn, maar een nieuwe aanval zorgde ervoor dat de UBA-website opnieuw onbereikbaar was.

In de communicatie met onze webhoster werd snel duidelijk dat de diensten voor heel wat bedrijven tijdelijk opgeschort waren. Voorlopig lijkt men een oplossing gevonden te hebben om de dienst te hervatten. Het is evenwel niet zeker of de hackers opnieuw pogingen zullen ondernemen om het netwerk plat te leggen.

Om 18:04 meldt onze webhoster een nieuwe aanval (DCSTAR: Another DDoS Attack Colt is currently mittigating this attack). Dit soort aanvallen zorgt ervoor dat de website zeer traag reageert of helemaal niet meer bereikbaar is...

Update 31/07/2021: Intussen lijken alle problemen opgelost te zijn bij onze webhoster. Door een herschikking en extra filtering op IP-adressen, lag de mail forwarding op de @uba.be adressen even stil. Ook dit probleem is intussen opgelost. Alle opgeslagen mails zijn intussen afgeleverd. Laat ons hopen dat deze situatie nu stabiel blijft.

Cyber Attacker
Photo by Bermix Studio on Unsplash