UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ECC aanbeveling (05)06

ECC aanbeveling (05)06 is het equivalent van de bekende ECC aanbeveling T/R 61-01 voor houders van een CEPT Novice vergunning. Via deze aanbeveling krijgen zij de mogelijkheid om in een aantal landen uit te zenden met de zendvergunning behaald in het eigen land.
In België hebben de houders van een ON2 call of deze van een ON3 call uitgereikt voor 15 september 2005 een CEPT Novice vergunning (te herkennen aan de CEPT stempel op de vergunning).
Tot op heden hebben 16 CEPT landen en 1 niet-CEPT land de ECC aanbeveling (05)06 erkend. In deze 17 landen mogen houders van een Belgische CEPT Novice vergunning uitzenden zonder voorafgaand een zendvergunning aan te vragen (voor een beperkte tijd van niet meer dan 3 maanden).

De voorwaarden, zowel wat betreft de toegelaten frequentiebereiken, zendvermogen en modes verschillen echter sterk van land tot land.


Het heeft heel wat opzoekingswerk en vragen om informatie gevergd om dit document tot stand te brengen.

Er komen steeds meer landen bij die de ECC aanbeveling (05)06 erkennen. Het document zal daarom regelmatig aangepast worden en het is aan te bevelen om de meest recente versie te downloaden vooraleer naar het buitenland te vertrekken.

Bijkomende informatie en/of correcties zijn natuurlijk steeds welkom (bij voorkeur met vermelding van een betrouwbare bron) bij on7yd [at] uba [dot] be.