UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Dringende mededeling aan alle UBA-leden

De corona crisis woedt in alle hevigheid verder. Ons sociaal leven is volledig stil gevallen. Onze economie zit in een zware crisis.
Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om de aangekondigde adviezen van 12 maart jl. zonder meer te verlengen tot en met 5 mei 2020. Deze adviezen zijn als volgt samengevat:

Als vereniging is het belangrijk dat alle UBA-leden de richtlijnen van de overheid strikt naleven. Raadpleeg regelmatig de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Het algemeen begrip van voorzichtigheid gebiedt ons om alle voorziene bijeenkomsten (vergaderingen, verkiezingen, spreekbeurten, ...) tot en met 5 mei 2020 op te schorten.
We vragen de CMs om hun leden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Het UBA Congres dat gepland was op 9 mei 2020 wordt eveneens afgelast en met een jaar uitgesteld. De Algemene Vergadering van de UBA van 9 mei 2020 wordt eveneens afgelast en zal vermoedelijk doorgaan in de loop van de maand september 2020. Wij zullen hierover berichten in de CQ-QSO van juli-augustus 2020.

Wees voorzichtig!
Best 73,
Claude - ON7TK
Voorzitter UBA vzw

 
Corona Virus
Photo by CDC on Unsplash