UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De Waals Brabantse B-EARS test zijn noodnet uit samen met de nooddiensten

Op deze laatste dag van een winterseizoen zonder stroomonderbrekingen, test de Waals Brabantse B-EARS zijn radionoodnet uit bij de brandweerdienst van Waver. Het radionet wordt geactiveerd door radioamateurs van de UBA, de meesten woonachtig in Waals Brabant. Het gaat om meer dan 40 radioamateurs die op oorlogspad waren op vrijdag 20 maart 2015 om niet minder dan 23 noodcentra te bedienen. Het was de bedoeling om het netwerk in reële omstandigheden uit te testen en dit in samenwerking met de brandweer, politie, medische nooddiensten en FOD Binnenlandse Zaken. Het gaat om een nationaal pilootproject, dat in uitvoering werd gebracht in Waals Brabant onder leiding van de diensten van de gouverneur en dat mogelijks binnenkort door andere provincies wordt geïmplementeerd.

Zoals je weet, voorziet de huidige wetgeving dat de radioamateurs de hulpdiensten kunnen bijstaan in geval van technologische of natuurlijke ramp of bij sommige "uitzonderlijke situaties". Sinds de jaren '50 heeft de UBA regelmatig met zijn radionoodnet, nu beter gekend als B-EARS (Belgian Emergency Amateur Radio Services), samengewerkt met het Rode Kruis (we denken hier o.a. aan het Heyzeldrama, aan het kapseizen van de Herald en de overstromingen van de Maas in het Naamse).

Logo IBZ - Brabant wallon

Wat in geval van stroomonderbreking of blackout?

Al in 2011 vroeg de federale regering om via het Federaal Crisis Centrum aan de provinciegouverneurs te vragen om noodplannen voor te bereiden die hen zou toelaten mogelijke stroomonderbrekingen in ons land op te vangen. "Al heel snel", zoals Christophe Baes, Gouverneur van Waals Brabant (verantwoordelijk voor de noodplanning en de coördinatie van de hulpdiensten in geval van het afroepen van het provinciaal rampenplan) uitlegt, "kwam in het vuur van de debatten de prangende vraag rond telecommunicatie ter sprake: het leek erop dat in geval van stroomonderbreking, de klassieke communicatiekanalen al vrij snel moeilijkheden zouden ondervinden door een grootschalige stroomonderbreking", vertelt de Gouverneur ons. "Het behouden van communicatiemiddelen is in dergelijke gevallen van vitaal belang. Daarbovenop is het van even groot belang om communicatiemiddelen ter beschikking te stellen voor de burger, zodat die op elk ogenblik beroep kan doen op de nooddiensten mocht hij getuige zijn van een ongeval of een brand op het ogenblik dat de telefoon het laat afweten", vervolgt de Gouverneur. "Ten slotte moeten de hulpdiensten op elk ogenblik in staat zijn om met de verschillende hulpcentra te communiceren. Het ASTRID-net dat ze doorgaans gebruiken is uiteraard elektrisch autonoom. Het noodvoedingssysteem is in staat om een stroomonderbreking op te vangen. Het opzetten van een radionoodnet zorgt niet alleen voor redundantie, maar zal er ook voor zorgen dat ASTRID gereserveerd wordt om heel dringende boodschappen te gebruiken en op die manier de autonomie van het systeem aanzienlijk te verlengen", concludeert Gouverneur Baes.

Het radionoodnet van de radioamateurs, hoe werkt het?

De huidige toestand is als volgt samen te vatten: het zijn alle hulpcentra die Waals Brabant nodig heeft om te kunnen functioneren die werden geselecteerd door het B-EARS radionoodnet van Waals Brabant. Het gaat hier om: vijf brandweer kazernes, de startplaats van de 112 ziekenwagens te Marbais, Ceroux en La Hulpe, de hospitalen die over medische interventiewagen beschikken (Nijvel, Tubeke, Braine-l'Alleud en Ottignies), zo ook de dispatching van de politie (CIC 101 van Waver), de 100/112 te Mons en te Brussel. Om operationele redenen is het Federaal Crisis Centrum van FOD Binnenlandse Zaken, het Regionaal Waals Crisis Centrum te Namen en het Provinciaal Crisis Centrum mee opgenomen in het radionet. Er werd nog een verbinding toegevoegd met de Civiele Bescherming te Ghlin en nog een andere verbinding met de zetel van het bedrijf ORES te Waver en Namen.

"In geval van afschakeling of black-out", vertelt Philippe Vos de Wael, Commandant van de Brandweerdienst te Waver, "moet een brandweer kazerne die een interventie uitvoert steeds in contact kunnen blijven met de andere brandweer kazernes om eventueel bijkomende gespecialiseerde middelen (chemische eenheid, duikers, zware middelen om iemand te bevrijden, MUG, enz.) of versterking te kunnen laten opkomen. Het is hier dat het radionoodnet van de B-EARS-radioamateurs bijzonder belangrijk wordt, mochten de filaire telefoonnetten of GSM-netten het laten afweten. Nog eenvoudiger, als een persoon dat zich aan de rand van een zone bevindt zonder GSM ten gevolge van een stroomonderbreking er dan toch in slaagt om de dienst 100/112 te contacteren in Mons of Brussel, dan is het bijzonder belangrijk dat zij meteen de hulpdiensten in Waals Brabant kunnen contacteren en zo de hulp oproep kunnen overbrengen" voegt de brandweer commandant van Waver toe. "Daarbij kan dit radionet zeker ingezet worden in geval van zware ramp, want het is steeds op dergelijke ogenblikken dat de klassieke netten oververzadigd geraken, zoals bij Pukkelpop bijvoorbeeld..."

"CTR Waver" heeft een verbinding tot stand gebracht met alle locaties in het netwerk

Op 20 maart tussen 16 en 18u., heerste er een grote opwinding bij de brandweerdienst te Waver. De hoofdpost van het B-EARS radionoodnet "CTR Wavre" was hier opgesteld. Onder leiding van de brandweer commandant Philippe Vos de Wael, hebben de twee netleiders (Philippe ON5PV en Patrick ON4NY) gedurende twee uur het ene noodbericht na het andere doorgestuurd naar de verschillende centra die zich hadden aangemeld aan het Waals Brabantse B-EARS-net. Alle verbindingen werden met succes verzekerd, ook die met Mons, Ghlin, Namen en Brussel. Het geheel werkte zonder gebruik te maken van repeaters (behalve in één geval) en zendapparatuur die elektrisch autonoom werkten. Zoals onze vriend Pierre Cornelis (ON7PC), aangesteld door de gouverneur van Waals Brabant als expert in radiocommunicatie, uitlegt: "de doelstellingen op het vlak van radioëlektrische dekking werden buiten alle verwachtingen gehaald. We hebben zelfs een rechtstreekse simplex verbinding tot stand gebracht helemaal QSA met ON4MAX. Het QTH van ON4MAX bevindt zich op 6km van de Baraque Fraiture, of zowat 80 km van onze antenne in Waver. Vandaag kan men stellen dat het B-EARS-radionet zijn volledige operationele capaciteit heeft aangetoond. We hadden deze test geplant bij het begin van de Lente, mocht het radionoodnet nog niet zijn geactiveerd tijdens de voorbije winterperiode. Het doel was niet enkel de dekkingsgraat na te gaan, maar ook om talrijke OM's die zich ingeschreven te motiveren. Het automatisch oproepingssysteem, dat ter beschikking werd gesteld door de gouverneur, heeft eveneens goed gewerkt. We zijn eindelijk klaar, mits enkele kleine aanpassingen, om aan toekomstige noodsituaties het hoofd te bieden."

Een gunstige conjunctie van veel goede wil

Het project dat als doel had een radionoodnet op te zetten in Waalse Brabant is begin 2013 in een stroomversnelling terechtgekomen, toen onze vriend Marc Lerchs (ON3IBZ) bij de directie van het Provinciaal Crisiscentrum van de Gouverneur van Waals Brabant aantrad. Al heel snel zou deze ambtenaar van FOD Binnenlandse Zaken, heel goed het belang begrijpen om de radioamateurs te integreren in de provinciale noodplannen. Hij nam meteen contact op met Pierre Cornelis (ON7PC) en Geoffroy Thibaut (ON6GMT), nadat hij voorafgaand in contact getreden was met de voorzitter van de UBA (ON7TK) en zijn ploeg, met als doel de verschillende modaliteiten rond dit project te organiseren. Het BIPT werd eveneens blijvend geïnformeerd.

Aangezien het nationaal B-EARS-project eveneens aanzienlijke vooruitgang boekte, o.a. omwille van het akkoord met de Directie van de Civiele Veiligheid dat door Peter (ON7SCV), ambtenaar bij FOD Binnenlandse Zaken, werd bewerkstelligd, was een fusie van beide projecten voor de hand liggend. Dit kon enkel ten goede komen van alle Belgische burgers.

Al glimlachend legt Marc Lerchs (ON3IBZ) uit: "We kunnen stellen met al de aan de gang zijnde initiatieven, en de toevallige ontmoeting van verschillende ambtenaren van FOD Binnenlandse Zaken of het BIPT, zelf radioamateurs, samen met de angst voor de mogelijke stroomonderbrekingen, ervoor gezorgd heeft dat in de loop van 2014 dit een natuurlijke oplijning "van de planeten" tot gevolg had. Het geheel heeft bijgedragen tot een volledig succes van het B-EARS project met enerzijds het vertrouwen dat onze gouverneur aan de dag gelegd heeft en anderzijds de samenhang tussen de radioamateurs, de UBA-staf, FOD Binnenlandse Zaken en het BIPT".

Zoals je kunt zien is het B-EARS radionoodnet nationaal en uniek op zich. Ik bedank iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. De openbare diensten en de nooddiensten rekenen op ons. Het risico op een stroomonderbreking is voorlopig geweken, maar wordt opnieuw een realiteit de komende winter. Vanaf heden is het de taak van elk lid en kaderlid van B-EARS om het radionet operationeel te maken in zijn provincie, en dit, zo snel mogelijk. Voor Vlaams Brabant is dit al een feit.

Je vind het volledig verslag van de oefening, samen met foto's en de verschillende publicaties in de pers (in het Frans) op www.crisebw.be.

Claude - ON7TK
Voorzitter van de UBA


Press Meeting Press Meeting Life
De persconferentie die de B-EARS-oefening voorafging in het bijzijn van o.a. de gouverneur a.i. van Waals Brabant, de heer Christophe Baes. Het is Philippe ON5PV die het radionoodnet leidt in de brandweerdienst van Waver, hoofdpost van het B-EARS net in het bijzijn van de pers.
CP Wavre & Gouvernor CP Wavre ON5PV & ON4NY
Het zijn Philippe ON5PV die samen met Patrick ON4NY de goede werking van het radionet verzekerd hebben. Met veel belangstelling worden de operaties gevolgd door de gouverneur en de voorzitter van de UBA. Deze keer heeft Patrick ON4NY de microfoon over genomen. De brandweer commandant van Waver, de heer Philippe Vos de Wael, volgt de operaties met veel aandacht.
CP Jodogne  
De hulppost in Jodogne is een van de strategische punten die moet gedekt zijn.  

De ELEC BRW-oefening in enkele punten

  • Simulatie van een elektrische afschakeling in Waals Brabant, op vrijdag 22 maart 2015, van 16 tot 18 uur.
  • 23 locaties / 42 radioamateurs ontplooit op het terrein.
  • Gebruikte frequentie: 145,225 MHz / Simplex / Tone bij uitzending 123,00 Hz.
  • QTH en roepteken van de hoofdpost: "Service Incendie de Wavre" / "CTR Wavre".
  • Resultaten: 22 locaties op de 23 hebben geantwoord met een kwaliteit "goed" tot "zeer goed". Eén locatie heeft niet geantwoord (omwille van een tone probleem).
  • Er waren ook verbindingen buiten het grondgebied van CTR Waver richting Brussel (FOD Binnenlandse Zaken en de Dienst 100), met Namen (aan de rand van de Maas), met Mons (Dienst 100), met Ghlin (Civiele Bescherming), met Manhay St. Antoine en Lierneux.
  • Tranceivers opgesteld bij de brandweerdienst van Waver: 3 Yaesu FT-7900 E / 1 Yaesu FT-857D / 1 ICOM 7200 / 1 ASTRID-terminal (brandweer).
  • Mobiele posten en estafettes: KENWOOD TM-V71E.
  • Antennes van Procom R3/3L en CXL2/70 C.