UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De nieuwe website van het BIPT


Gisteren heeft het BIPT een nieuwe versie van zijn website gelanceerd.


De interface van deze vernieuwde site nodigt de bezoeker uit om de pagina's te bekijken die het best aan zijn verwachtingen zullen voldoen: enerzijds de privégebruikers (ondergebracht onder de noemer "Consumenten") en anderzijds de zakelijke gebruikers ("Operatoren").


Voor deze twee soorten van publiek is er een specifieke inhoud die opgebouwd is volgens de eenvoudige logica van de vier voornaamste werkgebieden van het BIPT: Telecom, Post, Radio en Media.


Indien nodig kan zeer makkelijk van rubriek worden gewisseld en van de ene helft naar de andere worden overgesprongen: één klik volstaat.


Het zal voor iedereen wat wennen zijn om zich in de nieuwe omgeving terug te vinden. De nieuwe lay-out oogt strak en modern. De website is eveneens aangepast aan de moderne techniek. Al naargelang gebruik wordt gemaakt van een smartphone, een tablet of een gewone computer past de lay-out van de website zich aan.


De website van het BIPT is te bereiken via de URL www.bipt.be
Een rechtstreekse voor de radioamateur link is de volgende: www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs