UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De Morse code is erkend door de Duitstalige Gemeenschap van België


(Van links naar rechts: ON5VU, ON3HGL (CM RBO), ON4KJR (DM Luik), Isabelle Weykmans (Minister van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap), ON6TI, ON8BV, ON8AW, ON3VNE)

Gisteren heeft Isabelle Weykmans, minister van cultuur, werkgelegenheid en toerisme van de Duitstalige Gemeenschap van België, officieel het certificaat van opname van de Morse code op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Duitstalige Gemeenschap overhandigd.

 

De sectie RBO en vooral zijn oud- CM Peter Nelting, ON8AW, hebben bijgedragen aan het succes van dit dossier. Het heeft twee jaar gekost vanaf de eerste versie van dit dossier en talrijke etappes, waaronder het advies van een internationale groep van experten, opdat de commissie die met deze erkenning is belast een gunstig advies aan de minister heeft gegeven. De kwaliteit van het dossier was een niet te verwaarlozen element in deze beslissing.
 
Al tijdens de Algemene Vergadering hebben we de officiële brief van de minister kunnen presenteren en op 25 oktober heeft de minister ons een uiteindelijk het officieel certificaat overhandigd in het sublieme kader van het Huis van Grand Ry te Eupen.

In naam van de UBA heb ik de minister Isabelle Weykmans en haar ploeg bedankt voor deze erkenning. Ik bedank ook de sectie RBO en in het bijzonder ON8AW voor zijn werk.

 

73's ON6TI