UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De CQ-QSO van maart-april 2021 is online

De nieuwe CQ-QSO (03-04/2021) is online.

Een rijk gevulde editie met boordevol informatie!
Uit de inhoudsopgave:

UBA News
 • Statutaire Algemene Ledenvergadering zaterdag 8 mei 2021
 • Resultatenrekening op 31 december 2020
 • Begroting 2021
 • Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen op 31 december 2020
 • Verslag van de commissarissen
 • UBA-verkiezingen 2021
 • Nieuw examenreglement BIPT

Technical Info
 • NIEUW: De OST Morse Box DG
 • NTP Ham Clock
 • PASTA-meter voor van alles en nog Watt
 • D-Star Picture Mode - Slow-scan voor de digitale eeuw!
 • Hoe ver mag ik in de 60m-band aan de afstemknop draaien als ik in SSB uitzend?

VHF
 • QO-100, 1ste geostationaire satelliet voor radioamateurs

HF
 • The True Blue DXers Club 2021 Marathon
 • Contest Calendar
 • BOS! Belgium Outdoor Shack
 • Swisslog

Varia
 • Identieke elektriciteit aan verschillende tarieven
 • Vlaanderen en zijn zonnepanelen
 • Een recordaantal UFO-meldingen in België in 2020
 • Silent Key

Enjoy!


Cover CQ-QSO 03-04/2021