UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

CRD : Solidariteit Oekraïne / Canceled

Wij stellen met spijt vast dat er een totaal gebrek aan belangstelling was voor deze liefdadigheidsmaaltijd ten voordele van Oekraïne ....... Wij zijn daarom genoodzaakt deze liefdadigheidsmaaltijd TE ANNULEREN! De CRD en zijn medewerkers zijn teleurgesteld dat de reactie van de radioamateurgemeenschap op deze onfortuinlijke gebeurtenis te gering is geweest.  De CRD kan het zich niet veroorloven aan de zijlijn te blijven staan en zal regelingen treffen om zelf een donatie aan 1212 te doen.