UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

COVID-19

In verband met de nieuwe strenge maatregelen die van kracht zijn om de corona pandemie in te dijken, vragen leden aan UBA vzw welke richtlijnen ze moeten naleven.
Om alle discussies en misverstanden uit te sluiten verwijzen wij naar het Ministerieel Besluit dat vandaag van kracht werd en kan geraadpleegd worden op https://www.aartselaar.be/mb-covid-19-maatregelen-18102021.
Informatie en antwoorden op standaardvragen vindt u eveneens op www.info-coronavirus.be.
Voor specifieke vragen en uitleg kunt u bellen naar het gratis nummer 0800 14689.
ON3FDS- Freddy- PR en Pers UBA vzw.
Traduction ON7BAU-Luc Baumans