UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Coronavirus: How amateur radio is connecting people during lockdown

In deze uitzonderlijke periode, met steeds groeiende verontrustheid over het effect van de lockdown op sociale isolatie roept RSGB onder de slogan "Get on the Air to Care" radioamateurs op om elkaar via de ether te steunen. Gisteren heeft BBC News hier een uitgebreid artikel aan gewijd.

Tnx info: Franco, ON3EO