UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Contest Club Belgium

We zijn in België uiteraard met te weinig actieve contesters om hier in de kijker te lopen. Maar dat belet ons niet om België op de kaart te zetten. Momenteel doneren de Belgische operatoren hun scores aan buitenlandse clubs of aan helemaal geen enkele club. Waarom dan niet onze Belgische aanwezigheid in de kijker zetten onder onze eigen naam?

Wil je hier aan meedoen, dan volstaat het om in je contest-log onder de rubriek ‘club’ gewoon Contest Club Belgium te zetten.  Zie het voorbeeld links.







Gebruik je N1MM als contest software dan ga je als volgt te werk: