UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

WRC-19 keurt 50 MHz allocatie in Region 1 goed

De wereld radio conferentie WRC-19 keurde een toewijzing van de 50 MHz band in regio 1 goed. Dit besluit zal worden opgenomen in het eindrapport van de conferentie.

Het besluit komt na meer dan drie weken van intense onderhandelingen waarbij de uiteenlopende standpunten van de administraties van regio 1 werden gestroomlijnd.
De consensus is een flinke stap voorwaarts voor de radioamateur gemeenschap. Voorafgaand aan WRC-19 waren er slechts elf Afrikaanse landen met een primaire toewijzing. Na implementatie van dit besluit (op een nader te bepalen datum) zal regio vierenveertig landen met een primaire toewijzing van minstens 500 kHz in regio 1 tellen. Niet minder dan zesentwintig landen kennen een primaire toewijzing van de gehele band 50-54 MHz toe.
De hele regio zal, met uitzondering van de Russische Federatie,  daarom ten minste 50-52 MHz op secundaire basis hebben. De nodige maatregelen ter bescherming van de andere diensten in regio 1 en 3 zullen worden in acht genomen. De nationale overheden zullen in elk land de voorwaarden stellen.

De beslissing over agendapunt 1.1 van de WRC-19 is het resultaat van hard werken binnen de IARU, met name in Region 1. Ook de andere regio’s verleenden hun steun. De ITU Radiocommunicaton Working Group werd voorgezeten door Dale Hughes, VK1DSH, die ook voorzitter was van de subgroep die zich tijdens bij de WRC met dit onderwerp bezighield.
De subgroep 4C1 hield tien vergaderingen alvorens tot een akkoord te komen alvorens het door te sturen naar groep 4C waar verdere besprekingen en onderhandelingen plaatsvonden.
Comité 4 heeft de resultaten van de groep op 12 november ontvangen en de tekst aangepast vooraleer deze aan de plenaire vergadering werd voorgesteld. De debatten tijdens deze plenaire vergadering werden uitgesteld omwille van details in één van de annotaties.

IARU ondervoorzitter Ole Garpestad, LA2RR, die als lid van de Noorse delegatie op de conferentie aanwezig was stelde dat het succes van het besluit van agendapunt 1.1 enkel kon worden gerealiseerd door de aangehouden inspanningen van de IARU en regionale organisaties die de afgelopen drie jaar vele uren hebben opgeofferd om de documenten voor te bereiden en vergaderingen bij te wonen. De IARU dankt iedereen die zich inspande, inclusief de zendamateurs die via hun nationale vereniging de IARU ondersteunen.

Ole, LA2RR, coördineerde de IARU voorbereidingen. Dave, EI3IO, leidde de inspanning voor punt 1.1 waarbij alle zes regionale telecommunicatie organisaties betrokken waren: AMSG (Arabische landen), ATU (Afrika), CEPT (Europa), RCC (Rusland en sommige voormalig USSR staten), CITEL (regio 2), APT (regio 3). Hans, PB2T, IARU Region 1 secretaris, coördineerde dit met het CEPT.