UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Brief van het BIPT betreffende de betaling van het jaarlijks recht

Alle radioamateurs hebben in de loop van de voorbije dagen een brief van BIPT ontvangen waarin een gemeld wordt dan het jaarlijks recht voor de vergunning vanaf nu op voorhand betaald moet worden.
Verontrustend in deze brief was de vermeldingen dat bij niet betalen binnen een periode van 30 dagen het BIPT aanneemt dat je de vergunning wil opzeggen en dat dit tot gevolg heeft dat men bij een "reactivering" na deze 30 dagen opnieuw de volledige dossierkosten moet betalen.
Dit is een zeer drastische en klantonvriendelijke maatregel. Wie de factuur uit het oog verliest wordt onmiddellijk geconfronteerd met zo'n 40 Euro bijkomende kosten!
Vandaag hebben we echter van het BIPT een verduidelijk hierover gekregen: BIPT zal de uitnodigingen tot betaling begin januari versturen, met een termijn van 30 dagen voor de betaling. Wie dit vergeet zal echter nog 2 herinneringen ontvangen, midden en einde februuari. Pas als BIPT je betaling ook na de tweede herinnering niet onvangen heeft zal men begin maart je vergunning als opgezegd beschouwen. Pas vanaf dan zal je terug de volledige dossierkosten moetn betalen om je vergunning te reactiveren.
We raden natuurlijk iedereen aan om er de kantjes niet af te lopen en voor einde januari het jaarlijks recht te betalen.