UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT raadpleging over de frequenties, vermogens en modes voor radioamateurs

RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT

BETREFFENDE

HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE FREQUENTIES, VERMOGENS EN TRANSMISSIEMODI DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DE RADIOAMATEURS


Indien BIPT wijzigingen wenst door te voeren wordt dit voorafgegaan door een raadpleging. Deze geeft alle betrokkenen de mogelijkheid om hun opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken aan BIPT. Op dit ogenblik houdt het BIPT een raadpleging over een mogelijke wijziging van de frequenties, vermogens en modes die door de verschillende vergunningsklassen gebruikt mogen worden.
Je kan de volledige tekst van de raadpleging lezen op:

Het BIPT wenst de frequenties, vermogens en modes die door de verschillende vergunningsklassen gebruikt mogen worden te wijzigen.
De wijzigingen betreffen voornamelijk het zendvermogen en de frequentiebereiken die de houders van een ON2 en ON3 roepnaam mogen gebruiken.
De aanzet tot de wijziging is de vaststelling (door BIPT) dat het aanbod aan zendtoestellen geschikt voor houders van een basisvergunning zeer beperkt is. Daarom wil men het vermogen dat houders van een basisvergunning mogen gebruiken op HF en 6m verhogen van 10W tot 50W. Daardoor kan men, rekening houdend met de 3dB regel, een 100W transceiver gebruiken. Opdat het behalen van een HAREC-vergunning voldoende aantrekkelijk zou blijven voor de ON3’s wordt “in ruil” voor de verhoging van het zendvermogen de toegang tot de banden beperkt in frequentie.
Verder wordt er in het voorstel ook een onderscheid gemaakt tussen ON2’s en ON3’s. Dit vooruitlopend op de (her)invoering van de Novice-vergunning, die voorzien is in het nieuwe KB (voorzien einde 2012). Voor de ON2’s is er een verhoging van het zendvermogen tot 50W zonder beperking van de frequentiebanden (160m tot 70cm, met uitzondering van 4m).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de moeilijkheidsgraad van het examen voor het behalen van een Novice-vergunning eerder zal aanleunen bij het HAREC-examen dan bij het examen voor de basisvergunning.
Hieronder een overzicht van het BIPT voorstel wat betreft zendvermogen en frequenties:

 
HAREC-vergunning (ON4-8)
Novice-vergunning (ON2)
Basisvergunning (ON3)
2200m
0,1357-0,1378MHz (1W ERP)
---
---
600m
0,501-0,504MHz (5W EIRP)
---
---
160m
1,810-1,850MHz (200W*)
1,850-2,000MHz (10W)
1,810-1,850MHz (50W)
1,850-2,000MHz (10W)
---
80m
3,500-3,800MHz (200W*)
3,500-3,800MHz (50W)
3,560-3,650MHz (50W)
40m
7,000-7,200MHz (200W*)
7,000-7,200MHz (50W)
7,030-7,080MHz (50W)
30m
10,100-10,150MHz (200W*)
10,100-10,150MHz (50W)
10,130-10,150MHz (50W)
20m
14,000-14,350MHz (200W*)
14,000-14,350MHz (50W)
14,065-14,085MHz (50W)
14,250-14,350MHz (50W)
17m
18,068-18,168MHz (200W*)
18,068-18,168MHz (50W)
18,085-18,168MHz (50W)
15m
21,000-21,450MHz (200W*)
21,000-21,450MHz (50W)
21,065-21,100MHz (50W)
21,350-21,450MHz (50W)
12m
24,890-24,990MHz (200W*)
24,890-24,990MHz (50W)
24,905-24,990MHz (50W)
10m
28,000-29,700MHz (200W*)
28,000-29,700MHz (50W)
28,065-29,700MHz (50W)
6m
50,000-52,000MHz (50W**)
50,000-52,000MHz (50W)
50,125-52,000MHz (50W)
4m
69,950MHz (10W EIRP)
70,200-70,400MHz (10W)
---
---
2m
144,000-146,000MHz (200W*)
144,000-146,000MHz (50W)
144,130-146,000MHz (50W)
70cm
430,000-440,000MHz (200W*)
430,000-440,000MHz (50W)
430,075-440,000MHz (50W)
23cm en hoger
9 banden (50W**)
---
---
Toegelaten modes
Alle modes
Alle modes behalve ATV
Alle modes behalve ATV & DStar
* = 1500W op voorwaarde van melding aan het BIPT
** = 200W op voorwaarde van melding aan het BIPT