UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT raadpleging betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen gebruikt worden door radioamateurs

Vandaag is op de BIPT website de RAADPLEGING VAN HET BIPT BETREFFENDE DE FREQUENTIES, VERMOGENS EN TRANSMISSIEMODI DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DE RADIOAMATEURS verschenen.
Deze raadpleging werd reeds aangekondigd op de vergadering van het BIPT met de erkende verenigingen van 28 september en moet een kader scheppen voor het invoeren van de CEPT Novice vergunning in België.
Het voornaamste onderdeel is de bijlage 1 die de Frequentiebanden en technische karakteristieken toegestaan voor de verschillende categorieën van radioamateurvergunningen vastlegt. 

Voor de houders van een HAREC vergunning (bedieningscertificaat van klasse A) zijn er enkel wijzigingen wat betreft het zendvermogen (meestal in ons voordeel):
  • Op de meeste banden tussen 1.81 MHz en 440 MHz wordt het toestaan vermogen 1500 W. Uitzonderingen hierop zijn 1.85-2.00 MHz (10 W), 5.3515-5.3665 MHz (15W EIRP), 50-52 MHz (200W), 69.95 MHz (10W EIRP), 70.1125-70.4125 MHz (50W) en 433.05-434.79 MHz (200W EIRP voor (D-)ATV, 200W zendvermogen voor andere modes). Op de banden boven 1 GHz wordt het toegestane vermogen verhoogd naar 200 W, met uitzondering van 1260-1300 MHz (20 W). De speciale vergunning voor hoger vermogen vervalt, maar om uitzonderlijke experimenten te verrichten kan men nog steeds een gemotiveerde aanvraag indienen om tijdelijk een groter vermogen te mogen gebruiken. Men mag toestellen bezitten die in staat zijn een vermogen te leveren tot tweemaal het toegestane maximumvermogen.

De houders van de nieuw in te voeren CEPT Novice vergunning (bedieningscertificaat van klasse B) krijgen toegang tot bijna alle banden tussen 1.81 MHz en 440 MHz (uitgezonderd 5.3515-5.3665 MHz, 69.95 MHz en 70.1125-70.4125 MHz). Het toegestane zendvermogen bedraagt 100W op HF en 6 meter en 50 W op 2 m en 70 cm. Alle klassen van uitzending (modes) zijn toegestaan met uitzondering van D-ATV.
 
Voor de houders van een basisvergunning (bedieningscertificaat van klasse C) zijn de wijzigingen groter:
  • Het toegestane zendvermogen wordt beperkt tot 10 W, maar het gebruik van toestellen tot 100 W zendvermogen blijft toegestaan (mits beperking van het vermogen tot 10 W). Het gebruik van externe vermogenversterkers is niet toegestaan.
  • Het gebruik van de 17 m band (nu 18.080-18.168 MHz) , 12 m band (nu 24.900-24.990 MHz) en 6 m band (nu 50.125-52.000 MHz) is niet meer toegestaan.
  • De 20 m band wordt uitgebreid (14.000-14.150 en 14.250-14.350 MHz), dit is 65 kHz extra (14.080-140150 MHz).
  • De 15 m band wordt uitgebreid (21.000-21.150 en 21.320-21.450 MHz), dit is 90 kHz extra (21.000-21.040 en 21.100-21.150 MHz).
  • De 10 m band wordt uitgebreid (28.000-29.700 MHz), dit is 40 kHz extra (28.000-28.040 MHz).
  • De toegestane klassen van uitzending (modes) wijzigen niet, alles modes behalve (D-)ATV blijven toegestaan.

De volledige tekst van deze raadpleging vindt men op https://www.ibpt.be/public/files/nl/22691/Raadpleging_RAM_2018-12-18.pdf.

Iedereen heeft het recht om tot 18 januari te reageren op de inhoud van deze raadpleging en wijzigingen voor te stellen.
De UBA zal dit zeker doen en nodigt hierbij alle leden uit om hun opmerkingen en voorstellen voor 5 januari op te sturen naar ON7YD (on7yd [at] uba [dot] be (on7yd [at] uba [dot] be)).

Wie in eigen naam wil reageren vindt de werkwijze hiervoor terug op https://www.ibpt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/raadpleging-op-verzoek-van-de-raad-van-het-bipt-met-betrekking-tot-het-ontwerp-van-besluit-van-de-raad-van-het-bipt-betreffende-de-frequenties-vermogens-en-transmissiemodi-die-mogen-worden-gebruikt-door-de-radioamateurs.