UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT MORSEproef in UBA-DST

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 19 januari 2021 organiseert UBA-DST voor de 6de maal de BIPT MORSEproef. Na het slagen in deze proef ontvangen de deelnemers een “bewijs van slagen” waarmee de houders van een Belgisch klasse A bedieningscertificaat de vermelding “Morse xx WPM” op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen.
Het staat buitenlandse radioamateurs vrij om deel te nemen aan deze proeven, het is uiteraard aan hun bevoegde administratie om het “bewijs van slagen” te valideren.
Seinsnelheid: Achtereenvolgens worden twee proeven georganiseerd: 5 WPM en 12 WPM.
Datum en plaats: 8 April 2023 om 14u00, Lokalen UBA-DST, Citadel z/n te Diest.
Heb je interesse en wens je meer info…. Stuur dan een berichtje naar ON6KL [at] UBA [dot] BE