UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT inviteerde de stakeholders

Dinsdagnamiddag 19 juni nodigde het BIPT al zijn stakeholders uit voor een algemene presentatie.
Ook UBA ontving een invitatie, Stefan ON6TI en Freddy ON3FDS woonden deze vergadering bij.

Van belang voor radioamateurs
Stefan en Freddy hadden een kort onderhoud met de vier raadsleden van het BIPT. De heren Michel Van Bellinghen voorzitter van de Raad en de raadsleden Luc Vanfleteren, Jack Hamande en Axel Desmedt.
Het te verwachten nieuw KB ligt de radioamateurs nauw aan het hart. We vernamen dat er diezelfde ochtend een interministeriële vergadering plaats vond, waarop ook het nieuwe KB ter sprake kwam.
Normaal gezien zou dit KB kunnen in voege gaan vanaf 01.01.2019.
In verband met WRC 2019 waar tot 20 juli 2018 de mogelijkheid bestaat om bij de Radio Spectrum Policy Group van de Europese Commissie de verschillende voorstellen te becommentariëren, werd aan de heren Van Bellinghen en Vanfleteren gevraagd of het BIPT kan rekening houden met de verzuchtingen van de radioamateurs.
Onder meer de uitbreiding van de 6-meter band 50-54 MHz en de nieuwe ontwikkelingen rond de radioamateursatellieten.
Hierop werd een bevestigend antwoord ontvangen van het BIPT.

Telecommunicatie en het BIPT
Het BIPT presenteerde het strategisch plan 2020-2022 waar de nieuwe 5G norm een belangrijke rol zal spelen.
Enkele belangrijke cijfers in verband met telecommunicatie.
De grootste operator is Proximus met een marktaandeel van 49 %, gevolgd door Telenet met 30 %, Orange met 14 % en andere kleinere operatoren met 7 %.
Bemoedigend is dat 52 % van alle internetverbindingen een snelheid heeft gelijkwaardig of hoger dan 100 Mbit/seconde.
Het gemiddeld verbruik aan mobiele data in België bedraagt per maand 1,17 Gigabyte.
Het mobiel datagebruik zou beter uitbreiden zoals in de buurlanden reeds het geval is.
Het BIPT publiceert nu informatie over de mobiele bereikbaarheid met volgende specificaties : dekking of geen dekking.
Dit zal wijzigen naar volgende criteria : geen dekking, dekking OK, of goed tot zeer goed.
Ook de postsector wordt gereguleerd door het BIPT, een sector die ingrijpend wijzigt.
In 2010 waren er nog 690 postkantoren en 704 postwinkels, dit verminderde in 2015 tot 664 postkantoren en 680 postwinkels.
Blijkbaar enig in de wereld is de website www.postaalpunt.be om alles te weten te komen over alle postoperatoren die bedrijvig zijn in België.