UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT examens

Er worden terug examens afgenomen in de lokalen van het BIPT in Brussel.
Het volgende examen voor radioamateurs is voorzien voor maandag 25 april, met sessies om 9u30, 11u00 en 14u00.
Inschrijven kan per email naar examens [at] bipt [dot] be.
Vermeld in je mail:
- je naam en voornaam (zoals vermeld op de ID kaart)
- je volledig adres
- eventueel het telefoonnummer waarop men je kan bereiken (niet verplicht)
- het examen waaraan je wenst deel te nemen: klasse A (HAREC), B (novice) of C (basisvergunning)
- de datum waarop je wenst deel te nemen aan het examen
In bijlage aan deze mail voeg je:
- een kopij (foto of scan) van de voorzijde en achterzijde van je ID kaart
- kandidaten voor het C examen (basisvergunning): een kopij (foto of scan) van je attest van de praktische proef