UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Bezoek Artesis Hogeschool Antwerpen aan het Fort van Lier

Vrijdag 13 november hebben een 30-tal laatstejaars studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen een bezoek gebracht aan het Fort van Lier.
Het bezoek van de studenten, richting telecommunicatie, was de afsluiting van 3 themaweken rond HF-technieken met de bedoeling te ervaren hoe de aangeleerde theorie in de praktijk wordt toegepast.
Het programma van de dag werd met hun docent van te voren in grote lijnen vastgelegd.
Voormiddag heeft Frans ON5GO een presentatie “Van Spoetnik tot nano-technologie” gegeven in de school. De voordracht handelde over de evolutie in 50 jaar HF-technologie, een thema waarbij de inbreng van het radioamateurisme ruimschots aan bod kwam.
In de namiddag, op de contest-site van ON7LR / OT5A, gaf Guy ON7NB eerst een uiteenzetting over de opbouw van het station en de diverse aspecten van het radioamateurisme.
Nadien werd door Marc ON5OT een uiteenzetting gegeven over transmissielijnen, soorten connectoren en antennes. De diverse soorten werden besproken aan de hand van praktische voorbeelden. Voor velen was het duidelijk een eerste kennismaking met de wereld van coax, karakteristieke impedantie, soorten connectoren, golfpijpen en praktische voorbeelden van diverse antennes en koppelingslijnen.
Vervolgens was het de beurt aan David ON3DGA en Hans ON3PZ om de opbouw van het WIFI netwerk van Wireless Antwerpen voor te stellen. Een onderwerp waar uiteraard ook veel belangstelling voor was.
De groep werd dan opgesplitst in deelgroepen waarmee beurtelinks diverse onderwerpen in detail werden uitgelegd en gedemonstreerd.
Een eerste groep werd door Frans ON5GO en Leo ON6LK rondgeleid op de contest-site. De diverse antennes en gebruik ervan werden uitgebreid besproken.
Voor de tweede groep gaf Guy ON7NB uitleg over de constructie en veiligheidsvoorzieningen van de hoogspanningsvoedingen en hoog vermogen PA’s. De opbouw, bediening en diverse onderdelen van een radioamateur(contest)-station werd ook even onder de loupe genomen.
Jim ON5UM gaf intussen uitleg aan een derde groep over de diverse communicatie-modes. Er werd ook toegelicht wanneer radioverbindingen kunnen worden gemaakt op de diverse amateurbanden aan de hand van de propagatievoorspellingen. Uiteraard werd ook hier de theorie in praktijk omgezet en enkele QSO’s gemaakt, zowel in SSB als CW.
Marc ON5OT toonde intussen aan de vierde groep een aantal praktische toepassingen en metingen op het HF-gebied. Afregelen dipool antenne, kwartgolf transformator, koppelen van antennes, SWR en vermogenmetingen werden in praktijk uitgevoerd. Voor eigenschappen van kwartgolf open en kortgesloten lijnen en afgeleide toepassingen, verlies coax, meten verkortingsfactor, toepassingen met Smith-Chart… werd de networkanalyser gebruikt.
Uiteraard werden de diverse groepen omgewisseld en rond 18 u werd het bezoek afgesloten.
Enkele studenten toonden meer dan normale interesse, dus wie weet, misschien houden we er enkele ONxxx aan over in de toekomst.
Nog wat nagekaart met de docent, de-briefing en reactie van de studenten volgt nog, maar in elk geval is het bezoek voor herhaling vatbaar (iets wat vermoedelijk ook zal gebeuren).
Bert ON4XB was fotograaf van dienst en zorgde voor de nodige fotos en aanpassing van de web-site http://www.ON7LR.org/
Bedankt aan alle medewerkers voor de geslaagde namiddag die voor herhaling vatbaar is.

Tekst: ON5OT
Foto's: ON4XB