UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Verontrustende afvalstromen elektronische apparaten
03-07-2020
Ingediend door: ON3FDS
Affiche rond E-wasteVerschillende internationale organisaties waaronder ook ITU en de World Health Organisation lanceerden vandaag een oproep tot bewustwording van de afvalproblematiek rond elektronische apparatuur.

De CQ-QSO van juli-augustus 2020 is online
30-06-2020
Ingediend door: ON4RK
Cover CQ-QSO 07-08/2020De nieuwe CQ-QSO (07-08/2020) is online.

Een rijk gevulde editie met boordevol informatie!

Enjoy!

Opleiding basisvergunning in tijden van corona
16-06-2020
Ingediend door: ON7YD
Nu de corona maatregelen versoepeld worden wensen een aantal secties een opleiding voor de basisvergunning te geven of een afgebroken opleiding te hervatten.
Om deze opleidingen zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het BIPT op voorstel van de UBA toegestaan om de opleiding, met uitzondering van de punten 8e (bekwaamheid in het maken van radioverbindingen) en 8f (aansluiten van een zender/ontvanger) van het programma en de praktische proef, via afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld lessen via een videoconferentie.
Het afstandsonderwijs dient zo gegeven te worden dat een interactie (vragen stellen) tussen de kandidaten en de lesgever mogelijk is.
Het spreekt vanzelf dat tijdens de praktijklessen (8e en 8f) en de praktische proef de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, zoals social distancing en het ontsmetten van de apparatuur.

De opleidingen moeten nog steeds tijdig aangekondigd worden (ten minste 1 maand op voorhand) door het daarvoor voorziene formulier op te sturen naar ON7YD(@uba.be). Bij het deel van de opleiding dat via afstandsonderwijs gebeurt vermeld je bij "plaats" de wijze waarop het afstandsonderwijs gegeven wordt.
Secties die een opleiding onderbroken door de corona crisis willen hervatten bezorgen eveneens het formulier met de aangepaste opleiding aan ON7YD.
 
BIPT examens
16-06-2020
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT laat weten dat het de radiioamateur examens, zowel basisvergunning als HAREC, hervat heeft.
Momenteel kan men enkel inschrijven per e-mail aan examen [at] bipt [dot] be. Vermeld hierbij aan welk examen (bassivergunning of HAREC) je wenst deel te nemen.
De kandidaten moeten zelf een mondmasker en persoonlijk schrijfgerief voorzien. Verdere regels die dienen gevolgd te worden, worden na inschrijven van de kandidaat meegedeeld.
Het examen wordt voorlopig ook niet meer op computer maar schriftelijk (op papier) afgenomen.

 
HAM Radio online
12-06-2020
Ingediend door: ON4CAS
HAM Radio onlineDat de HAM Radio te Friedrichshafen dit jaar omwille van de Coronamaatregelen niet kan doorgaan wist je al. Normaal had de happening eind juni plaatsgevonden.

COVID-19 Radio Communication Event
03-06-2020
Ingediend door: ON4CAS
Nog tot en met zondag 7 juni kunnen de speciale stations n.a.v. de Corona crisis in de lucht worden gebracht. Tijdens het weekend van 6 en 7 juni staat er een "COVID-19 Radio Communication Event" op de agenda. Graag nodigen we alle zendamateurs uit hieraan deel te nemen.

De geschiedenis van de Belgische radioamateurs in het algemeen en van de Waalse in het bijzonder
26-05-2020
Ingediend door: ON4PS
Archives WallonnesLes Archives régionales de Wallonie (Namur) hebben net het werk met de titel "La Wallonie et le radioamateurisme au travers des archives et des écrits de Pierre Stoffel (ON4PS)" gepubliceerd.

Beker van de Erevoorzitter ON4WF
19-05-2020
Ingediend door: ON4CAS
beker van de erevoorzitter ON4WFNormaliter worden de laureaten van de Beker van de Erevoorzitter ON4WF tijdens het UBA Congres bekendgemaakt. Aangezien de algemene vergadering en het Congres van 9 mei omwille van de Coronamaatregelen niet kon plaatsvinden maken we de winnende UBA secties via de webpagina bekend.
De wedstrijd, waaraan elke sectie kon deelnemen, slaat op de diverse activiteiten van de lokale afdeling tijdens het jaar 2019. Eerstdaags zal elke CM een e-mail ontvangen met het formulier dat ingevUld geretourneerd dient te worden om de geldprijs in ontvangst te kunnen nemen.

Traditiegetrouw zullen de uitnodigingen tot deelname voor de activiteiten van het lopende jaar begin volgend jaar aan alle CMs worden verzonden.

World Telecommunication & Information Society Day - 17 mei 2020
14-05-2020
Ingediend door: ON3FDS
Logo ITUElk jaar herdenkt ITU op 17 mei de oprichting van International Telegraph Convention of Convention Télégraphique Internationale in het jaar 1865 in Parijs, nu 155 jaar geleden. Een hele stap vooruit voor de mensheid.

COVID-19 (vervolg)
07-05-2020
Ingediend door: ON7TK
Corona virusHet coronavirus heeft momenteel een grote impact op ons leven, zowel privé, professioneel als sociaal. Ook tijdens deze exit periode blijven de genomen maatregelen van de regering van kracht. Er zijn dus geen sectie bijeenkomsten of andere UBA-activiteiten mogelijk. Alle geplande activiteiten voor de maand mei worden geannuleerd of zullen moeten worden uitgesteld tot na de opheffing van de overheidsmaatregelen.