UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs

Op 22 maart is de Besluit van de Raad van het BIPT van 20 maart 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs gepubliceerd op de BIPT website,
zie https://www.bipt.be/public/files/nl/22777/Besluit_Frequentieplan_RAM_2019-03-20.pdf.

Helaas moeten we vaststellen dat dit besluit voor de basisvergunning (klasse C, ON3) nagenoeg identiek is aan het voorstel dat BIPT gedaan heeft in de raadpleging, ondanks de verschillende voorstellen die de UBA gedaan heeft om het verlies voor de ON3's te beperken
(zie https://www.uba.be/nl/actueel/flash/raadpleging-bipt-antwoord-van-de-uba):
- De UBA stelde voor om het zendvermogen op alle voor de basisvergunning toegestane frequentiebereiken te behouden op 50W: BIPT heeft dit voorstel grotendeels verworpen, enkel op 144MHz en 430MHz is het vermogen behouden op 50 W, op alle andere banden is het vermogen teruggebracht tot 10W.
- De UBA stelde voor om de 18MHz band te behouden: dit voorstel is volledig verworpen, de ON3's verliezen de 18MHz band.
- De UBA stelde voor om een beperkte toegang tot de 50MHz band (50.125-50.700MHz) band te behouden: dit voorstel is volledig verworpen, de ON3's verliezen de 50MHz band.

Ook met de voorstellen die die UBA gedaan heeft met betrekking tot de CEPT Novice vergunning (klasse B, ON2) heeft het BIPT niet de minste rekening gehouden:
- De UBA stelde voor om de ON2's een volledige toegang tot de 1.8MHz band te geven.
- De UBA stelde voor om de ON2's een beperkte toegang te geven (1 W zendevermogen) tot de 2,3GHz, 5,6GHz en 10GHz banden.
Deze voorstellen waren bedoeld om enerzijds de ON2's de mogelijkheid te geven om te experimenteren met digitale technieken op de microgolfbanden en anderzijds een voldoende verschil te creëren met de basisvergunning zodat een behoud van de 18MHz en 50MHz banden vor de ON3's mogelijk werd.
We moeten niet alleen vaststellen dat het BIPT geen enkele rekening gehouden heeft met onze voorstellen betreffende de CEPT Novice vergunning (klasse B), meer nog, in het Besluit van de Raad staat te lezen:
"Er zijn geen opmerkingen ontvangen over de frequenties en de vermogens die verbonden zijn aan het bedieningscertificaat van klasse B."
Dit is pertinent onjuist, de UBA heeft wel degelijk voorstellen gedaan!!! Dit toont overduidelijk aan met hoe weinig aandacht men onze voorstellen gelezen heeft!

Het Besluit van de Raad van BIPT is vandaag besproken op de vergadering van de raad van bestuur van de UBA. Daar is unaniem beslist dat de UBA absoluut niet akkoord kan gaan met dit besluit en zal nagaan welke stappen we kunnen ondernemen om toch nog een gunstiger resultaat voor onze ON3's en ON2's te kunnen bereiken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...