UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Besluit van de raad van het BIPT ivm CW proef

Een tweede voorstel dat de UBA begin dit jaar aan het BIPT heeft gericht betreft het afnemen van een morse-test, en dit voor radioamateurs die voor het bekomen van een vergunning in sommige landen nog steeds een bewijs van een geslaagde proef dienen af te leveren. Vermits het BIPT zelf geen CW-examen meer neemt (sedert midden 2003), heeft de UBA voorgesteld deze testen in "onderaanneming" voor het BIPT te doen. Hiertoe deed de UBA dan ook een officiële aanvraag begin dit jaar. Radioamateurs die vroeger nooit een CW examen hebben afgelegd, maar dit nu zouden willen doen, kunnen contact opnemen met de info [at] uba [dot] be (UBA).

Lees hier de volledige tekst van het besluit van de raad van het BIPT. (PDF 15.29 KB).