UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Besluit van de raad van het BIPT ivm 10m voor ON3's

Op 5 mei meldden we in Flash dat de UBA had voorgesteld de 28 MHz band vrij te geven voor de ON3's, naar voorbeeld van de houders van de "foundation license" in de UK (gebeurt in september). Het BIPT heeft hierover een "consultatie" ingericht bij alle radioamateurs. De tekst van de consultatie van het BIPT was als volgt:

"De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA), die een erkende vereniging is voor radioamateurs (in overeenstemming met artikel 1 12° van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs) heeft op 5 mei 2006 een aanvraag gedaan om aan radioamateurs die houder zijn van een basisvergunning toegang te verstrekken tot de frequentieband 28,0 – 29,7 MHz, zoals dat gepland is in het Verenigd Koninkrijk."

Een paar dagen geleden heeft de raad van het BIPT besloten de vraag van de UBA positief te beantwoorden. We noteren wel dat de tekst van de motivering in het besluit is aangepast t.o.v. de tekst van de motivering bij de raadpleging. We lezen er dat "...die vraag reeds in 2005 was gedaan door ... (een andere vereniging) ..." enz. Dit kan uiteraard niet, want toen was nog niet beslist dat in de UK een dergelijke verandering zou plaatsvinden. Er was wel een aanvraag maar niet gebaseerd op dezelfde rationale. In elk geval is het de vraag, ingediend op 5 mei 2006 door de UBA, die door de raad van het BIPT werd behandeld en positief werd beantwoord.

Hoe dan ook, van af heden is het aan de houders van een ON3-vergunning toegelaten uitzendingen te doen op de 10m band (28-29.7 MHz), mits inachtneming van een maximaal vermogen van 10 W en gebruik makende van ongewijzigde toestellen die maximaal 20 W kunnen afleveren (volgens specificatie).

Klik hier om het besluit van de raad te lezen. (PDF 14.74 KB).