UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz

Vandaag is het Besluit van de Raad van het BIPT betreffende de toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz gepubliceerd op de BIPT website.

De Raad van het BIPT beslist om de toewijzing te doen aan de amateurdienst en aan de houders van een A-vergunning van radioamateur (HAREC) het gebruik toe te staan van:
 • De frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz met een maximaal equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.u.v.) van 15 watt voor secundair gebruik. Alle transmissiemodi zijn toegestaan.
 • De frequentieband 70,1125-70,4125 MHz met een uitgangsvermogen van de zender van 50 watt voor secundair gebruik. Alle transmissiemodi zijn toegestaan.
 • De verplichting tot aangifte voor het gebruik van de 70 MHz-band wordt opgeheven.
 • De vermeldingen "(*) 1500 W op voorwaarde van melding aan het BIPT" en "(**) 200 W op voorwaarde van melding aan het BIPT" vermeld in de tabel met de vermogens in de bijlage bij het besluit van de Raad van het BIPT van 24 april 2012 worden vervangen door "Voor elk vermogen dat groter is dan dit vermeld in de vermogenstabel tabellen, is een vergunning van het BIPT vereist".
De toekenning van de 60 meter band en het uitbreiden van de 4 meter band is uiteraard goed nieuws voor ons.
Het afschaffen van de meldingsplicht voor 70 MHz is ook toe te juichen omdat dit de administratieve rompslomp, zowel voor de radioamateurs als het BIPT, vermindert. Maar anderzijds creëert men dan weer een bijkomende administratieve hindernis door de meldingsplicht voor een verhoogd zendvermogen te vervangen door een vergunningsplicht. Dit ondanks het feit dat er geen rechtstreekse aanleiding (meldingen van storingen) is om dit te doen.
Bij het invoeren van het vergunningsplicht worden in het Besluit van de Raad volgende opmerkingen gemaakt:
 • De weigering van een toestemming voor meer vermogen moet altijd gerechtvaardigd worden.
 • Er zal geen variabele toewijzing van vermogens komen (1500 W en 2000 W indien het verzoek wordt ingewilligd). Uitzonderingen zijn steeds mogelijk in bijzondere omstandigheden. [nvdr: 2000 W moet zeer waarschijnlijk 200 W zijn]
 • Er is geen bijkomende heffing voor deze machtigingen. De dossierkosten hiervoor zijn reeds van toepassing.
 • De radioamateurs die kunnen aantonen dat ze reeds een kennisgeving hebben gedaan zullen de machtiging kosteloos ontvangen.
Beide laatste punten zorgen voor enige onduidelijkheid:
 • Enerzijds vermeld men "geen bijkomende heffing", maar anderzijds vermeld men wel dossierkosten en ook dat de machtiging kosteloos is voor wie in het verleden reeds een kennisgeving (melding) gedaan heeft. Vermoedelijk betekent dit dat wie een verhoogd vermogen aanvraagt eenmalig de (halve ?) dossierkost zal moeten betalen, maar dat er geen (bijkomend) jaarlijks recht geheven wordt.
 • Ook is niet duidelijk of radioamateurs die in het verleden een kennisgeving gedaan hebben bij BIPT in afwachting van het ontvangen van de vergunning nog een verhoogd vermogen mogen gebruiken.
 • Waarom moeten radioamateurs die in het verleden reeds een kennisgeving gedaan hebben dit aantonen en zelf een vergunning aanvragen? Het zou administratief eenvoudiger zijn mocht BIPT spontaan de betrokken vergunning aan deze radioamateurs bezorgen.
Er is omtrent deze punten al een vraag om verduidelijking verstuurd naar het BIPT. Zodra er een antwoord ontvangen is houden we U op de hoogte.

Het volledig besluit kan geraadpleegd worden op de website van BIPT.
De aangepaste tabel met de "Frequentiebanden en technische eigenschappen toegestaan voor de verschillende klassen van radioamateurvergunningen" vind je eveneens op de website van BIPT.