UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Besluit van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi

Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd.
Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.
In grote lijnen zijn er volgende wijzigingen:Voor de houders van een HAREC vergunning:
  • Verhoging van het zendvermogen naar 200W (was 150W) en 1500W (was 1000W) mits melding,
  • Uitbreiding van het 4m segment met het bereik 70,2-70,4 MHz met 10W.

Voor de houders van een ON2 vergunning:
  • Verhoging van het zendvermogen naar 50W (was 10W).

Voor de houders van een ON3 vergunning:
  • Verhoging van het zendvermogen naar 50W (was 10W),
  • Beperking van de toegestane frequentiebereiken:
80m: 3500-3700 kHz
40m: 7000-7100 kHz
30m: 10110-10150 kHz
20m: 14000-14085 kHz en 14250-14350 kHz
17m: 18080-18168 kHz
15m: 21040-21100 kHz en 21320-21450 kHz
12m: 24900-24990 kHz
10m: 28040-29700 kHz
6m: 50125-52000 kHz
2m: 144000-146000 kHz
70cm: 430000-440000 kHz

Deze wijzigingen zijn geldig vanaf 4 mei 2012!

Het volledig besluit, waarin je ook de motivatie van BIPT kan lezen, vind je hier.