UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Belgian Postcode Award

Belgian Postcode Award

Belgian Postcode Award Het Belgian Postcode Award wordt uitgereikt aan stations voor bevestigde verbindingen met zendamateurs in Belgische steden en gemeenten die elk een verschillend postnummer hebben. De som van de verschillende postnummers dient ten minste 500.000 te bedragen.
Endorsement stickers zijn verkrijgbaar voor:
  • een score van 750.000
  • een score van 1.000.000
stickers
Wie het award wenst aan te vragen wordt aangemoedigd gebruik te maken van een Excel sheet die bij de award manager verkrijgbaar is.
Bij gebrek hieraan dient de aanvraag d.m.v. een GCR lijst te gebeuren waarbij de postnummers in oplopende volgorde dienen te worden gesorteerd.
De kostprijs van het diploma bedraagt €10. Het award is evenwel ook - gratis - verkrijgbaar in PDF formaat.

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

on4cas [at] uba [dot] be (UBA Award Manager)
Egbert Hertsen - ON4CAS
Van Busleydenstraat 10
2800 Mechelen