UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Belgian Castles & Fortresses - BCA

BCFBij dit nieuwe certificaat draait alles om het activeren en/of weken van kastelen en forten op Belgisch grondgebied. Tal van diploma's zijn beschikbaar; het eerste komt je richting uit zodra je minstens tien verschillende BCA (de afkorting van Belgian Castles and Fortresses Award) referenties bij mekaar weet te werken.

Via deze link om je er alles over aan de weet.