UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Astrid diversifieert naar meer frequenties

In bepaalde media werd gesuggereerd dat Astrid het geavanceerde radionetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten, volledig zou overschakelen naar het reguliere en toekomstige gsm netwerk.
Tijdens de Astrid User Days die plaats hadden op 3 en 4 oktober hadden wij een onderhoud met de directeur-generaal van Astrid, de heer Marc De Buyser.
De federale overheid wil een reeks frequenties in de nieuwe 700 MHz-frequentieband voor een tijdsspanne van minstens 20 jaar toewijzen aan operatoren uit de telecomsector.
Door de unieke eigenschappen en de goede reikwijdte in de 700 MHz-band, zal er binnen dit frequentiesegment rekening worden gehouden met de benodigde breedbandcommunicatie voor de hulp- en veiligheidsdiensten.
Om die reden zullen bij het toewijzen van de toekomstige frequenties voor de commerciële operatoren, aan die operatoren ook voorwaarden worden opgelegd om die frequenties prioritair toegankelijk te maken voor de kritieke communicatie voor hulp- en veiligheidsdiensten.
Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan gevorderde beeld- , video-, en datatransmissie binnen een frequentiegebied met grote bandbreedte en excellente radiodekking.
Er is dus totaal geen sprake van de afbouw van het bestaande Astrid radionetwerk met zijn uitstekende draadloze verbindingen, waar nu ruim 78.000 radio’s en pagers zijn op aangesloten.
Meer zelfs over een periode van 3 jaar zijn nog vernieuwingswerkzaamheden gepland aan het bestaande Astrid netwerk.
Van reactieve gaat het naar proactieve en preventieve veiligheidsacties.
De sensorinformatie van eCall een noodoproep die automatisch vanuit een gecrashte auto binnenkomt in een meldkamer, is een klein detail van de toekomstgerichte koers die wordt gevolgd door Astrid.