UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ARRL vereenvoudigt instap in LoTW

LoTW - Logbook of The World - is bij de meeste DXers ongetwijfeld gekend. Dit programma dat door de ARRL wordt beheerd stelt deelnemers aan o.m. het befaamde DXCC programma in de mogelijkheid hun score te updaten aan de hand van virtuele bevestigingen i.p.v. reële papieren QSL kaarten.


Iedere niet Amerikaanse zendamateur die aan het programma wenst deel te nemen dient bij de ARRL zijn/haar identiteit te bewijzen d.m.v. een aantal documenten zoals een kopie van een paspoort of identiteitskaart en de zendvergunning. Tot nog toe dienden deze bescheiden per post aan de ARRL te worden overgemaakt.


Zopas heeft de ARRL beslist deze stap flink te vereenvoudigen. Voortaan zijn door de ARRL gecertifieerde Card Checkers gemachtigd deze taak over te nemen. Weerhield de nogal omslachtige procedure je tot nog toe om met LoTW van start te gaan dan heb je niet langer een reden om niet meteen aan de slag te gaan. Op de LoTW website ontdek je de stappen die je dient te doorlopen. Waar je voorheen een aantal documenten per post aan de ARRL diende over te maken volstaat het voortaan een kopie van je identiteitskaart én je zendmachtiging te laten geworden aan on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS), de Belgische DXCC Card Checker.