UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ARISSat-1 CW Contest

Het is het doel van ARISSat-1 om via verschillende zendmodes informatie te verschaffen waarmee het STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) onderwijs bevorderd kan worden. Een van deze modes is CW. Om de belangstelling van studenten in het ontvangen van Morse-code te stimuleren wordt er een CW contest ingericht. Alle luisteraars worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
In de recente geschiedenis hebben een aantal van de radioamateurs zich verdienstelijk gemaakt bij de ontwikkeling van radioamateurs space communication. Om deze verwezenlijkingen te vieren zijn de roepnamen van 200 verdienstelijke radioamateurs digitaal opgeslagen aan boord van ARISSat-1 en worden deze roepnamen uitgezonden in CW op 145,920MHz, tussen de CW identificatie en de CW telemetrie.
Om deel te nemen aan de contest dient men minstens 6 van deze roepnamen op te nemen en het resultaat door te sturen naar cwreport [at] arissat1 [dot] orgmet volgende gegevens:
- je naam,
- je eigen roepnaam,
- datum en tijd (UTC) van de ontvangst van elke roepnaam,
- je volledig adres,
- je email adres,
- de lijst met de ontvangen roepnamen.
De deelnemers ontvangen een speciaal certificaat.
Het voornaamste doel van deze wedstrijd is om bij leerlingen de belangstelling voor het aanleren van morse code te bevorderen. CW speelt immers een belangrijke rol in noodcommunicatie en is een leuke manier om berichten te zenden bij radioamateurs.
In die geest wordt de deelnemers gevraagd om de morsecode te ontvangen zonder hulp van elektronische decoders. Het is toegestaan om de uitzendingen van ARISSat-1 op te nemen en deze nadien terug af te spelen om de roepnamen te ontcijferen.
Voor vragen omtrent deze wedstrijd kan je terecht bij kc0zhf [at] yahoo [dot] com.
We vragen uitdrukkelijk aan alle luisteraars om geen roepnamen publiek te posten. Het publiek maken van roepnamen op het internet of in bulletin boards kan de diskwalificatie tot gevolg hebben.