UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ARISS radiocontact met het Atheneum Borgloon

Het Atheneum Borgloon nu vrijdag helemaal spacy!

De leerlingen van het Atheneum Borgloon stellen op vrijdag 13 januari om stipt 13u36 vragen aan André Kuipers, de Nederlandse astronaut die sinds 21 december 2011 in het internationaal ruimtestation ISS verblijft. Dit radiocontact wordt gerealiseerd in samenwerking met ARISS (Amateur Radio on the International Space Station).

Het plan om radiocontact met het ISS op te nemen, ontstond ongeveer een jaar geleden bij de leraren van het vak aardrijkskunde. Zij stelden zich met hun project kandidaat bij ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) en vernamen vrij snel dat hun project geselecteerd werd. Het ARISS-project past perfect binnen de visie van de school om leerlingen via projecten de gelegenheid te bieden om dieper in te gaan op de leerstof en meteen ook te ervaren hoe alle theoretische kennis nu precies in de werkelijkheid toegepast wordt. Bovendien werd ervoor gezorgd dat binnen dit project alle talenten aangesproken werden: niet enkel de leerstof speelde een belangrijke rol, maar leerlingen konden ook hun creativiteit aanwenden om een nieuw ruimtepak te ontwerpen of hun verkoopsvaardigheden aanscherpen tijdens de verschillende inzamelacties. In het kader van een educatief project rond het radiocontact werkte het geoteam van het Atheneum Borgloon het tweedaags project ‘Space Here We Come’ uit. De eerste projectdag werden de leerlingen ondergedompeld in workshops waarbij ze zowel op creatief als wetenschappelijk vlak samenwerkten. Resultaten van deze eerste dag waren o.a. twee gerestylede astronautenpakken en het ruimtelaboratorium Columbus. Tijdens de tweede projectdag brachten de leerlingen een bezoek aan het Eurospace Center te Transinne, waar ze onder andere in de gewichtloosheidsmuur konden ervaren hoe gewichtloosheid aanvoelt. Filmpjes, foto’s, draaiboek, astronautenpakken en een maquette van het ruimtelaboratorium Columbus kunnen na het radiocontact bewonderd worden. Tevens zal u kunnen genieten van een dansspektakel. De leerlingen zullen hun moonwalkpasjes showen die zij hebben aangeleerd tijdens één van de workshops. Dit unieke radiocontact is de bekroning van een jaar lang hard werken van leerlingen en het geoteam.

Het ARISS radiocontact kan gevolgd worden via http://on4rst.hamtv.be en eventueel via de ATV repeater ON0AN.

Zie ook:
http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=3551

Info: ON4AHQ, ON4ILL, ON2SWT