UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ARISS radiocontact met Australische school blijkt educatief op meer dan één continent

Op 20 april 2021 was er een ARISS-contact tussen de Winmalee Public School in Australië en de Amerikaanse ruimtevaarder Victor Glover, KI5BKC in het ISS.
Een ARISS-contact is in de radioamateurwereld niet meer uitzonderlijk. Dit contact tussen mensen van twee verschillende continenten is echter wel bijzonder geworden, omdat er bewoners van een derde continent bij betrokken waren.
Dit ARISS-contact werd namelijk gerealiseerd door ON7UX en dankzij ON6TI en ON4ALV waren rekruten van het Belgisch leger hiervan getuigen.
Jan, ON7UX zorgde voor het VHF-contact tussen zijn radiostation en het ISS en voor het telefonisch contact tussen zijn radiostation en de school in Australië. Op hun beurt luisterden Stefan, ON6TI en Luc, ONALV rechtstreeks mee op de VHF-frequentie en demonstreerden dit terzelfdertijd aan onderofficieren van het Belgisch leger in opleiding.
Dit illustreert mooi de rol die het radioamateurisme kan spelen in de hedendaagse wereld. Je kan het uitgebreid lezen in het ARRL-artikel
http://www.arrl.org/news/ariss-contact-with-australian-school-proves-educational-on-morethan-one-continent .

Dank aan ON4ALV, ON4AWM en ON4AAA voor de info en aan ON7YD voor de publicatie.