UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Antwoord van het BIPT betreffende de vergunningen voor hoog vermogen

Naar aanleiding van het besluit van de Raad van BIPT van 1 maart 2016, waarbij de melding voor hoog vermogen vervangen wordt door een vergunning voor hoog vermogen heeft de UBA enkele verduidelijkingen gevraagd aan het BIPT.
Hieronder onze vragen en antwoorden van het BIPT:

Enerzijds vermeld men "geen bijkomende heffingen", maar anderzijds is er toch sprake van dossierkosten en wordt aangegeven dat radioamateurs die reeds een kennisgeving gedaan hebben de vergunning kosteloos ontvangen.
Ik had daarom graag vernomen hoeveel het aanvragen van een vergunning voor verhoogd vermogen juist zal kosten.

Als de aanvraag wordt gedaan samen met de aanvraag voor een vergunning is er geen extra kost (bovenop de kost voor het aanvragen van de vergunning). Als het een aanvraag is om een bestaande vergunning aan te passen moet men eenmalig de halve dossierkost betalen.

Het Besluit bevat geen overgangsmaatregel voor de radioamateurs die in het verleden een kennisgeving gedaan hebben bij het BIPT. Strikt gezien heeft men vanaf vandaag een vergunning nodig en zijn de kennisgevingen niet meer geldig. Daarom stellen wij voor dat de kennisgevingen nog geldig blijven gedurende een bepaalde periode, om het BIPT toe te laten in deze periode alle vergunningen op te stellen en te versturen.
Deze toelatingen zijn nog geldig. NCS werd op de hoogte gebracht.

Waarom moeten radioamateurs die reeds een kennisgeving gedaan hebben nogmaals een vergunning aanvragen. Aangezien deze kennisgeving opgenomen is in het dossier van de betrokken radioamateur zou het administratief eenvoudiger zijn dat het BIPT spontaan de vergunning aan de betrokken radioamateurs bezorgt.
Dat is de bedoeling, maar de praktische details moeten nog worden uitgewerkt.