UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Aardbeving in Haïti (vervolg)

Haïtian flagDe hulpverlening in Haïti gebeurt moeizaam omwille van de chaos die er heerst. Hulporganisaties doen hun best om het eerste leed te verzachten. Ook de radioamateurs proberen hun steentje bij te dragen door het opzetten van communicatie systemen. Het zijn vooral de radioamateurs uit de Dominicaanse Republiek die momenteel werkzaam zijn in het rampgebied.

Aan de vraag om bepaalde frequenties vrij te houden wordt door alle radioamateurs in de wereld goed gevolg gegeven, waarvoor dank. Het gaat hier om de volgende frequenties: 14.300 MHz, 14.265 MHz, 7.045 MHz, 7.065 MHz en 3.720 MHz. Noodverkeer is eveneens te horen op 7.265 MHz en 3.977 MHz.

Greg G0DUB (IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator) en Ramon XE1KK (Secretary IARU Region 2) hebben de volgende berichtgeving ontvangen van Rafaël HI8ROX. Deze laatste geeft ons een overzicht van de middelen die momenteel in het rampgebied worden ingezet.

De radioamateurs hebben een repeater opgezet in de Haïtiaanse hoofdstad Port au Prince, nl. op 146.880 MHz (shift -600 / CTCSS 100 Hz).
In Jimani (Dominicaanse Republiek / vlakbij de grens met Haïti) is een repeater operationeel op 147.970 MHz (simplex / CTCSS 100 Hz).
Wat deze laatste repeater betreft is het de bedoeling om de antenne opstelling te wijzigen om het Haïtiaans grondgebied nog beter te dekken.

Beide repeaters werken goed en zijn zelfs bereikbaar met draagbare toestellen.
Rafaël vraagt aan de radioamateurs die aan hulp acties deelnemen, nota te nemen van deze frequenties (NVDR: de frequenties vallen echter buiten het Europeese 2m bandsegment).

Een groep Dominicaanse radioamateurs bevindt zich nog steeds aan de grens met Haïti in Jumani. Ze helpen mee in de opvang van de vele gewonde Haïtiaanse vluchtelingen. Ze helpen Haïtianen om hun kennissen en vrienden buiten Haïti te bereiken. Omwille van de heersende chaos is het echter onmogelijk om individuen op te sporen in Haïti zelf. Ze ontvangen talrijke e-mails met dergelijke vragen. Omwille van de veiligheid en verplaatsingsmoeilijkheden is het onmogelijk om op dit ogenblik in te gaan op dergelijke vragen.

Radio Club Dominicano is aanwezig op hun Facebook account dat regelmatig wordt bijgewerkt (in het Spaans uiteraard).
Tot zover het bericht van Rafaël HI8ROX.

De informatie met betrekking tot Haïti wordt eveneens op een Twitter account bijgehouden alsook op de website van IARU Region 2.