UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

8 juni 2011: "IPv6 Day"

IPv4

Het TCP/IP protocol dat ervoor zorgt dat computers met elkaar kunnen communiceren is nog steeds actueel. Elke computer dat op het Internet is aangesloten is, beschikt over zijn eigen IP-adres. Een IP-adres is een uniek gegeven op het Internet en kan worden beschouwd als het roepteken van een radioamateur. Een IP-adres bestaat uit vier getallen van maximum drie digits en komt overeen met een 32 bit nummering. Dit betekend dat er een adresseringsruimte is van 4.294.967.296 (2 exp 32). Men spreekt hier over het IPv4-protocol (IP versie 4). De explosie van het Internet heeft ervoor gezorgd dat bijna alle IP-adressen zijn toegewezen. Er dreigt dus een probleem te ontstaan. Het Internet Assigned Numbers Authority (IANA) dat de IP-adressen verdeelt in de wereld heeft begin dit jaar de laatste IP-blokken aan elk continent toegewezen. In Azië waar de groei het hoogst is, dreigt men zonder IP-adressen te vallen.

IPv6

De schaarste in IPv4-adressen heeft men al lang zien aankomen. In 1998 werd een nieuwe standaard vastgelegd, nl. IPv6 (IP versie 6). Vermits er toen nog geen nood was aan IP-adressen, liet de introductie van het nieuwe protocol wel even op zich wachten. Begin 2005 begonnen software makers eindelijk IPv6 te ondersteunen. Heden ondersteunen Linux, Mac en Windows IPv6. Doorgaans zijn er geen problemen met de hardware. Wie over een router beschikt moet wel nagaan of die IPv6 compatible is. Ook de provider moet IPv6 aanbieden. In België is het enkel Belnet (de ISP van de universiteiten en staatsinstellingen) die IPv6 aanbied.
IPv6 laat merkelijk meer adressen toe. Het protocol is gebaseerd op een 128 bit adressering (2 exp 128). Er zijn ongeveer 50.000 quadriljoen adressen beschikbaar. IPv6 heeft een aantal voordelen, nl. een betere routing, netwerk-autoconfiguratie, geen NAT, gegevens beveiliging op IP-niveau en ondersteuning van mobiele nodes.

Hosting

De UBA-server staat reeds enkele jaren bij OVH in Roubaux (Frankrijk). Deze aanbieder van webruimte en -diensten heeft zijn netwerk intussen ook aangepast en biedt sinds kort het IPv6-protocol aan. De verschillende websites die op de UBA-server gehost zijn, zijn vanaf heden via IPv6 bereikbaar. Voorlopig biedt dit voor ons geen noemenswaardige meerwaarde. Naar de toekomst zal dit echter veranderen. Het bereik via IPv6 is van belang voor al wie alleen over IPv6 zou beschikken. Vermoedelijk zal dit binnenkort het geval zijn voor sommige Aziatische landen...

IPv6 Day

Vandaag is het de "IPv6 Day". Het is de bedoeling om alle gebruikers van het Internet te sensibiliseren voor deze grootschalige overgang. In tegenstelling tot de introductie van een nieuwe munt, gaat de introductie van het IPv6-protocol meerdere jaren duren. De verschillende software applicaties die gebruik maken van het Internet zullen steeds eerst de weg proberen te vinden via het IPv6-protocol en pas in tweede instantie via het IPv4-protocol. Dit is oa. reeds het geval bij Windows7.
Wil je meer vernemen over IPv6 kan je heel wat documentatie terugvinden. Hierna publiceren we enkele links:

IPv6 Logohttp://www.ipv6council.be/
http://test-ipv6.com/
http://www.worldipv6day.org/
http://ipv6.belnet.be/
http://www.akamai.com/ipv6