UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

20 jaar Eurotunnel

Twintig jaar geleden, op 6 mei 1994, werd de tunnel (Eurotunnel) onder het Kanaal tussen Frankrijk en Groot Brittanië ingewijd.
Een groep Franse radioamateurs was toen actief met het speciale roepteken TM5TSM (Tunnel sous la Manche).

Het station was opgesteld in Wimeruex, de plaats waar in 1899 een draadloos bericht over het kanaal werd ontvangen. Dit bericht werd door Marconi verzonden naar Branly om de uitvinder van de koherer te eren.

Valery Agabekov UA6HZ/N2WW maakte toen met TM5TSM een verbinding met de bemanning van de MIR.

De TV zender FR3 zond toen een reportage uit over deze gebeurtenis.
deze video uit 1994 is dankzij onze Franse vrienden nu beschikbaar op internet op http://vimeo.com/83382251.

73
Gaston Bertels - ON4WF
ARISS-Europe chairman