UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

17th ARDF IARU R1 Championship, Obzor, Bulgaria

7 UBA deelnemers hebben de Belgische kleuren verdedigd op het 17de IARU Region 1 ARDF kampioenschap. De eerste wedstrijd bestond uit een 80m peilwedstrijd. De tweede uit een 2m wedstrijd. Het gebied was 3km op 2km groot en bestond hoofdzakelijk uit loofbossen met diepe geulen gevormd door water. Meer informatie en de uitslagen te vinden op: www.ardf2009.eu.

Kurt, ON4CHE