UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

14-16 juli 2021: Radioamateurs hebben geholpen bij de overstromingen in België