UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De UBA heeft u nodig.

Met het oog op haar tweemaandelijkse vergaderingen is de raad van bestuur van de UBA op zoek naar een medewerker die op vrijwillige basis volgende taken op zich wil nemen:
 
  • Opstellen van de dagorde van de vergaderingen
  • Het nemen van nota's tijdens deze vergaderingen
  • Het opstellen van een samenvattend verslag van deze vergaderingen

De bestuursvegaderingen vinden telkens op een zaterdag van 10 tot 16 uur plaats. Vertrouwd zijn met de gebruikte radioamateur terminologie is een pluspunt. De kandidaat vrijwilliger dient tweetalig (NL/FR) te zijn en is vanzelfsprekend UBA-lid.

Verplaatsingskosten van en naar vergaderingen zullen door de UBA worden vergoed.

Wil u onze UBA een handje helpen, on7tk [at] uba [dot] be (contacteer) dan de UBA voorzitter Claude, ON7TK.


Typewriter
Photo by Daniel McCullough on Unsplash