UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Geen nickel-cadmium batterijen in Europa na 26 september 2008

Na 26 september wordt een nieuwe Europese richtlijn (richtlijn 2006/66/EC gedateerd 6 september 2006) van kracht, die verbiedt nog langer Nikkel-Cadmium batterijen te verkopen in de EU.

Nikkel-Cadmium batterijenIn radioamateurmiddens zijn er talrijken portabele toestellen die werken op dergelijke batterijen. Dit alles wil zeggen dat voor deze toestellen uitgerust met Nikkel-Cadmium batterijen in Europa geen vervangbatterijen legaal zullen kunnen verkocht worden na 26 september 2008. Als je een dergelijk toestel hebt, is het misschien best nu een vervangingsbatterij te kopen?