UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Shoenmaker blijf bij uw leest

Een goede verslaggever checkt altijd zijn bron. Het is niet omdat ook het elektronisch bladje van de VRA eveneens dergelijke nonsens heeft afgedrukt dat dit correct is. Niets is minder waar.

Dus even de juiste toedracht. bij monde van de UBA IARU liaison officer, Jacques, ON5OO:

"Ik sta erop te reageren op dergelijke leugenachtige en totaal ongegronde beweringen die alleen tot doel hebben het fantastische vrijwilligerswerk van allen betrokkenen bij de organisatie van de IARU R1 conferentie, en in het bijzonder van de verantwoordelijke van het secretariaat (G3BJ) en met name van zijn charmante en hard werkende XYL Hilary, in een kwaad daglicht te stellen. Er zijn nooit enige verkiezingen ongeldig verklaard zoals door ON7PC en anderen is gepubliceerd. Dit is een schandalige leugen. Bij het drukken van de stemformulieren werd wel een fout in de roepnaam van een der kandidaten vastgesteld, maar dit werd onmiddellijk gecorrigeerd, nog voor de stembiljetten werden gebruikt, laats staan voor dat werd gestemd. De stemmingen zijn, zoals steeds, zonder enig probleem en in de beste atmosfeer verlopen. De uitslag van de stemming werd trouwens onmiddellijk gerapporteerd opo de site van IARU R1, zoals het behoort. ON7PC en andere kwade tongen hadden beter de IARU-website als bron gebruikt. Maar ja, wat kunnen we verwachten van mensen die alleen kritiek kunnen spuien?"


Om de uitslag enigszins te vervolledigen nog dit: voor de verkiezing van voorzitter waren er 3 kandidaten. De resultaten waren als volgt : YU1AD: 4 stemmen, G3PSM: 4 stemmen, PB2T: 41 stemmen.
Er was slechts 1 kandidaat ondervoorzitter: de huidige ondervoorzitters 6W1KI werd herkozen met algemeenheid van stemmen (49). Deze details laten de lezer toe de 41 en de 49 stemmen van de twee verkozen kandidaten in het juiste daglicht te stellen.

In de komende dagen zal de UBA op haar website verdere details over het IARU R1 congres publiceren.