UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

500 kHz-frequenties formeel vrijgegeven in België

Meer dan 4 maand nadat op 9 januari 2008 bij besprekingen tussen het Ministerie van Landsverdediging, het BIPT en de UBA werd overeengekomen een klein frequentiespectrum in de buurt van 500 kHz vrij te geven aan de radioamateurdienst in België, verscheen vandaag uiteindelijk de aankondiging hiervan op de website van het BIPT.

BIPT-logoDe tekst van het besluit luidt als volgt: "De Raad van het BIPT beslist in overeenstemming met artikel 13 van de wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en met ingang vanaf de datum van publicatie van het toekomstige besluit, toestemming te verlenen aan alle houders van een A-vergunning voor radioamateurs (HAREC) om de frequentieband 501-504 kHz te gebruiken voor telegrafische transmissies, op secundaire basis, met een vermogen van 5 W EIRP en een maximale bandbreedte van 100 Hz."

De UBA staat erop in naam van de Belgische radioamateurs het BIPT hiervoor te bedanken.