UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

25 jaar radioamateurs vanuit de ruimte

Velen zullen zich die eerste reeks van contacten en radiouitzendingen herinneren, die Owen aanmaakte. Die eerste contacten hebben ons de sensaties bezorgd van de ruimte exploratie, dank zij Owen's persoonlijke belevenissen. De door Owen geopende weg heeft de ruimtereizigers die sindsdien op de Space Shuttle, op het ruimteststation Mir en nu op het Internationaal Ruimtestation vertoeven, de gelegenheid gegeven hun exploratiereizen met de radioamateurgemeenschap te delen. En Owen's zoon Richard, W5KWQ heeft nu precies één maand geleden de fakkel overgenomen en is de eerste radio amateur van de tweede generatie geworden die vanuit de ruimte met hams op aarde verbindingen maakte. Welke andere hobby dan amateur radio zou ooit communicaties met ruimtereizigers tot stand kunnen brengen, als men de ruimteagentschappen en de staatshoofden terzijde laat?

Om 25 jaar amateur radio activiteiten in de ruimte te vieren, heeft het ARISS team een evenementen pakket voorbereid voor de maand december en een deel van januari. Er wordt een speciaal certificaat voorbereid voor zij die met het ISS een verbinding maken, hetzij een rechtstreeks QSO (met de bemanning van het ISS, de digipeater of cross band repeater), of de ontvangst van SSTV of audio downlink. Meerdere evenementen worden hieronder aangekondigd, en meerdere "verrassingen" worden gedurende de maandlange viering gepland. De verrassingen zullen worden bekendgemaakt naar gelang we in staat zijn ze te verwezenlijken.

Het volgende is reeds gepland:
  • 1-5 december : behalve school contacten en APRS digi operations, wordt de radio voor cross band repeater mode opgesteld. Hierbij wordt de standaard U/V mode op laag vermogen ingezet.
  • 7-12 december is een test voorzien met 9600 baud packet op simplex frekwentie 145.825 MHz.
  • Aangezien PCSAT vanaf 9 december in volle zonlicht zal zijn, wordt 14-19 december 1200 baud packet op 145.825 gepland voor mogelijke dubbele hop verbindingen.
  • En nu en dan, vooral gedurende weekends, kunnen we SSTV verwachten, indien de bemanning ter beschikking is.

Meer details volgen nog. Graag herinneren we eraan, dat gedurende ISS werkzaamheden betreffende EVA en dergelijke, de radio soms moet worden afgezet. School contacten en algemene QSO's verwezenlijkt door de bemanning kunnen eveneens korte onderbrekingen veroorzaken. (Let wel dat het beluisteren van deze activiteiten meetelt voor het herdenkingscertifikaat).

Veel genot met ARISS operations on ISS! En proficiat aan Owen Garriott, W5LFL, voor de 25ste verjaardag van zijn historische vlucht!!

73, Frank Bauer, KA3HDO
AMSAT-NA V.P. for Human Spaceflight Programs
ARISS International Chairman

Vertaling Gaston Bertels, ON4WF, ARISS Vice Chairman