UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

160-meterband uitgebreid tot 2 MHz

BIPT-nieuwsZoals we reeds vroeger hebben gemeld heeft de UBA in het verleden herhaalde malen gevraagd de 160m band uit te breiden tot 2.0 MHz. Begin Januari was er terzake een bespreking op het BIPT samen met een vertegenwoordiger van het leger, dat deze band (in het verleden) ook gebruikte.

Vermits er geen bezwaar was vanwege defensie, diende alleen nog een raadpleging te gebeuren met de administraties van onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, wat kort daarna gebeurde.

Vandaag publiceerde het BIPT volgend besluit op haar website: "De Raad van het BIPT beslist in overeenstemming met artikel 13 van de wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie toestemming te verlenen aan houders van een radioamateurvergunning A of C om de frequentieband 1875-2000 kHz te gebruiken op secundaire basis en met een vermogen van 10 watt." Zie ook hier voor meer informatie.


De UBA staat erop het BIPT te danken voor haar inzet om deze banduitbreiding te bekomen.