UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Propagation

A traduire


In tegenstelling tot wat men zou verwachten, dat op frequenties boven de 1000 MHz alleen strikte zichtverbindingen kunnen gemaakt worden, bestaat hier propagatie die tot heel ver over de horizon gaat en meestal veroorzaakt wordt door “ductvorming” wegens temperatuurinversies. Deze ontstaat door temperatuurschommelingen tussen dag en nacht vanaf een afkoeling van een 10tal graden en komt dus vrij vaak voor.
Niet alleen kan men dan verafgelegen repeaters zien, men kan er dan meestal ook over werken over soms meerdere honderden km, natuurlijk kunnen dan ook over dezelfde afstanden rechtstreeks ATV QSO’s  gevoerd worden.

Dekkingskaar voor ON0TVO